ประตูบานเปลือย นั้นมีลักษณะคล้ายกับประตูบานสวิง เพียงแต่ใช้กระจกเป็นวัสดุหลัก ไม่มีกรอบบาน สามารถที่จะเปิดได้ทั้งแรงดันและแรงดึง เรียกง่ายๆ ก็คือประตูจะปิดหรือเปิดได้ตามที่เราต้องการ เพราะประตูนั้นติดตั้งด้วยระบบโช๊ค เมื่อไปดันหรือดึง ประตูก็จะถูกโช๊คดึงกลับเข้าที่ นอกจากนี้แล้วประตูบานเปลือย นั้นยังสามารถทำได้ทั้งแบบบานเดี่ยวและบานคู่อีกด้วย

แท็ก: กระจก, กระจกบานเปลือย

Facebook Comments ()