บริการติดตั้งบานกระทุ้ง บานเปิด ข้อมูลและตัวอย่างเกี่ยวกับบานกระทุ้งและบานเปิด

รายละเอียด

⇒ หน้าต่างบานเปิด นั้นมีอยู่ 2 ประเภท นั่นคือ หน้าต่างบานเปิดที่ใช้บานพับแบบธรรมดา กับหน้าต่างบานเปิดที่ใช้บานพับแบบวิทโก้

1.หน้าต่างแบบใช้บานพับธรรมดา มีทั้งแบบบานเดี่ยวและบานคู่ โดยจะบานพับจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของหน้าต่าง สามารถเปิดกว้างออกได้ถึง 180 องศา แต่เวลาเปิดแล้วจะต้องมีขอยึดเอาไว้ เพราะบานหน้าต่างจะไหวไปตามแรงลมที่พัดผ่าน จึงต้องใช้บานพับล็อกเอาไว้

2.ส่วนหน้าต่างแบบใช้บานพับแบบวิทโก้ บานหน้าต่างจะเปิด-ปิดไปในทางเดียวกัน และมักจะเป็นหน้าต่างบานเดี่ยว แต่ละบานจะมีบานพับอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบน แต่จะเปิดได้ไม่กว้างมากนัก หน้าต่างชนิดนี้ไม่ต้องใช้ขอสับเพราะตัวบานหน้าต่างมีความฝืดจากบานพับอยู่แล้ว

ตัวอย่าง