บริการติดตั้งบานเลื่อน ข้อมูลและตัวอย่างเกี่ยวกับบานเลื่อน

รายละเอียด

⇒ บานเลื่อนสลับ เหมาะสำหรับความกว้างของช่องไม่เกิน 2-2.4 เมตร เหมาะสำหรับติดตั้งตรงตำแหน่งระเบียงหรือข้างของบ้าน สามารถใช้มุ้งบานเลื่อนหรือมุ้งพับจีบ เพื่อป้องกันแมลงหรือยุงได้

⇒ บานเลื่อนแบ่งสี่ เหมาะสำหรับความกว้างของช่องตั้งแต่ 2.4 เมตรขึ้นไปจนถึง 4-5 เมตร เหมาะสำหรับเป็นประตูหลักหน้าบ้าน ประตูระเบียงขนาดใหญ่ สามารถใช้มุ้งบานเลื่อนหรือมุ้งพับจีบ เพื่อป้องกันแมลงหรือยุงได้

⇒ บานเลื่อนสามราง เหมาะสำหรับความกว้างไม่มากนัก (ประมาณ 2-4 เมตร) สามารถเลื่อนออกได้กว้างกว่าปกติ บานเลื่อนสามรางไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนื่องจากการใช้งานจะซับซ้อนกว่าบานเลื่อนสลับหรือบานเลื่อนแบ่งสี่ ข้อจำกัดของบานเลื่อนสามคือไม่สามารถใช้มุ้งบานเลื่อนได้ ต้องใช้มุ้งพับจีบหรือวิธีการดัดแปลงเท่านั้น

⇒ บานเลื่อนแขวน ตัวบานนั้นจะเลื่อนซ้อนอยู่ในรางภายในกรอบ จึงไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ ข้างล่างไม่มีรางทำให้เวลาเดินจะไม่สะดุดและลากของหรือเข็นรถผ่านได้สะดวก ตัวกรอบอลูมิเนียมใช้กรอบใหญ่แข็งแรงทนทาน

ตัวอย่าง