บริการติดตั้งบานสวิง ข้อมูลและตัวอย่างเกี่ยวกับบานสวิง

รายละเอียด

⇒ ประตูบานสวิง มีลักษณะคล้ายกับประตูบานเปิดทั่วไปสามารถที่จะเปิดได้ทั้งแรงดันและแรงดึง เรียกง่ายๆก็คือประตูจะปิดหรือเปิดได้ตามที่เราต้องการ เพราะประตูนั้นติดตั้งด้วยระบบโช๊ค เมื่อไปดันหรือดึงประตูก็จะถูกโช๊คดึงกลับเข้าที่ ประตูประเภทนี้อาจเป็นประตูแบบเต็มบาน หรือครึ่งบานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบังสายตาก็ได้ นอกจากนี้แล้วประตูบานสวิงนั้นยังสามารถทำได้ทั้งแบบบานเดี่ยวและบานคู่อีกด้วย

ตัวอย่าง